Trục xuất

trục xuất ai đó khỏi một địa điểm hoặc quốc gia và không thể trở lại

Trục xuất ra quốc ngoại là hành động của một thế lực chính trị để yêu cầu một người hay một tập đoàn giai cấp ly khai môi trường sống của họ (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) hoặc cưỡng chế họ chuyển địa phương để định cư (cưỡng chế phải dịch chuyển, chuyển sang nhóm dân tộc khác hoặc "thanh tẩy chủng tộc"),[1] hoặc để cưỡng chế họ trong các trại chính trị (lao động cưỡng chế).[2]

Những người ngoại quốc đang bị trục xuất bằng cách cưỡng ép.

Nó thường đi đôi với tội sát hại nhân dân, bây giờ gọi là tuyệt diệt chủng tộc, khi trục xuất không chỉ nhằm mục đích đuổi toàn bộ nhân khẩu khỏi lãnh thổ, mà còn là sự hủy diệt về vật lý và văn hóa hiện tại của họ.[3]

Tham chiếu

sửa
  1. ^ (tiếng Anh) “Trục xuất là gì?”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 11 năm 2017. Truy cập 23 tháng 5 năm 2014.
  2. ^ “Trục xuất”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2014. Truy cập 23 tháng 5 năm 2014.
  3. ^ “Lưu vong”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 5 năm 2014. Truy cập 23 tháng 5 năm 2014.