Triệt sản bắt buộc

Triệt sản bắt buộc, còn được gọi là triệt sản cưỡng chế là các chương trình và chính sách của chính phủ buộc mọi người phải trải qua phẫu thuật triệt sản hoặc các hình thức triệt sản khác. Các lý do chính phủ thực hiện các chương trình triệt sản khác nhau về mục đích và mục đích.[1] Trong nửa đầu thế kỷ 20, một số chương trình như vậy đã được thiết lập ở các nước trên thế giới, thường là một phần của các chương trình ưu sinh học nhằm ngăn chặn sự sinh sản của các thành viên dân số được coi là người mang các đặc điểm di truyền khiếm khuyết.[2]

Các cơ sở khác để triệt sản bắt buộc bao gồm quản lý tăng trưởng dân số nói chung, phân biệt giới tính, phẫu thuật "bình thường hóa giới tính " của người liên giới tính, hạn chế sự lây lan của HIV,[1] và giảm dân số của các nhóm dân tộc nhỏ nào đó. Quá trình triệt sản bắt buộc cuối cùng được tính là một hành động diệt chủng theo Đạo luật Rome. Một số quốc gia yêu cầu người chuyển giới phải trải qua triệt sản trước khi được công nhận hợp pháp về giới tính của họ, một thực tế mà Juan E. Méndez, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn và các hình phạt hay đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc coi thường là vi phạm Nguyên tắc Yogyakarta.[3]

Quần thể bị ảnh hưởngSửa đổi

Vào tháng 5 năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPAUNICEF đã ban hành một tuyên bố chung về Loại bỏ triệt sản cưỡng chế, cưỡng chế và không tự nguyện, Tuyên bố liên ngành. Báo cáo đề cập đến việc triệt sản không tự nguyện của một số nhóm dân cư cụ thể. Chúng bao gồm:

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: An interagency statement , World Health Organization, May 2014.
  2. ^ Webster University, Forced Sterilization. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2014. “Women and Global Human Rights”. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 29 tháng 10 năm 2016.
  3. ^ “Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (A/HRC/22/53)” (PDF). Ohchr.org. para. 78. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 24 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2013.