Triệu Cơ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Triệu cơ)

Triệu Cơ (趙姬) có nghĩa là "Cô gái họ Triệu" hoặc "Cô gái nước Triệu." Triệu Cơ theo cách gọi tên Tiên Tần cũng dùng để chỉ những phụ nữ mang thị Triệutính (cũng là họ của vương thất nhà Chu và tông thất các chư hầu quốc đồng tông) như những vị tông thất các nước họ Cơ sống trên đất Triệu (như Triệu Trang Cơ). [; 姬] cũng dùng như một thứ bậc trong hậu cung Trung Quốc cổ đại sơ kỳ.