Trung đội (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trung đội là: