Trung Xuyên Vương

Trung Xuyên Vương (224–270, trị vì 248–270) là vị quốc vương thứ 12 của Cao Câu Ly, vương quốc cực bắc trong Tam Quốc Triều Tiên.

Trung Xuyên Vương
Hangul
[중천왕 hay 중양왕] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp)
Hanja
[中川王 hay 中壤王] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp)
Romaja quốc ngữJungcheon-wang hay Jungyang-wang
McCune–ReischauerChungch'ŏn-wang hay Chungyang-wang
Hán-ViệtTrung Xuyên Vương hay Trung Nhưỡng Vương
Trung Xuyên Vương
Hangul
고연불
Hanja
高然弗
Romaja quốc ngữGo Yeon-bul
McCune–ReischauerKo Yŏnbul
Hán-ViệtCao Nhiên Phất

Bối cảnh lên ngôiSửa đổi

Ông là vương tử của Đông Xuyên Vương và đã được chỉ định là người thừa kế ngai vàng vào năm trị vì thứ 17 của phụ thân. Sau khi Đông Xuyên Vương mất năm 248, Trung Xuyên Vương kế vị.

Trị vìSửa đổi

Tháng 11 cùng năm, các đệ của Trung Xuyên Vương là Cao Dự Vật (Go Ye-mul), Cao Xa Câu (Go Sa-gu) cùng với đồ đảng âm mưu tạo phản, nhưng thất bại và bị giết.

Vua lập Vương hậu là người họ Chuyên (Yeon), đến từ Chuyên Na bộ (Yeonna-bu). Năm 251, vương hậu do đố kị với một người vợ khác của vua là Quán Na (Gwanna) phu nhân đã dìm chết phu nhân ở Hoàng Hải.

Năm 255, Trung Xuyên Vương phong cho vương tử Dược Lô làm thế tử.

Năm 259, tướng Tào Ngụy Uất Trì Giai đem quân xâm lược Cao Câu Ly. Quốc vương cử 5.000 kị binh ra nghênh chiến; quân Tào Ngụy bị đánh bại và bị giết mất 8.000 quân.

Năm 270, quốc vương băng hà ở tuổi 46.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi