Tumauini is now a 1st class đô thị in the tỉnh Isabela, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 55.041 người trong 9.239 hộ.

Đô thị Tumauini
Vị trí
Bản đồ Isabela với vị trí của Tumauini.
Bản đồ Isabela với vị trí của Tumauini.
Bản đồ Isabela với vị trí của Tumauini.
Chính quyền
Vùng Cagayan Valley (Vùng II)
Tỉnh Isabela
Huyện Khu vực 1, Isabela
Các Barangay 46
Cấp: hạng 1; partly urban
Thị trưởng Arnold S. Bautista
Số liệu thống kê
Diện tích 467,30 km²
Dân số

     Tổng


55.041

Các đơn vị hành chính

sửa

Tumauini được chia ra 46 barangay.

 • Annafunan
 • Antagan I
 • Antagan II
 • Arcon
 • Balug
 • Banig
 • Bantug
 • Bayabo East
 • Caligayan
 • Camasi
 • Carpentero
 • Compania
 • Cumabao
 • Fugu Abajo
 • Fugu Norte
 • Fugu Sur
 • Fermeldy (Hcda. San Francisco)
 • Lalauanan
 • Lanna
 • Lapogan
 • Lingaling
 • Liwanag
 • Santa Visitacion (Maggayu)
 • Malamag East
 • Malamag West
 • Maligaya
 • Minanga
 • Namnama
 • Paragu
 • Pilitan
 • Barangay District 1
 • Barangay District 2
 • Barangay District 3
 • Barangay District 4
 • San Mateo
 • San Pedro
 • San Vicente
 • Santa
 • Santa Catalina
 • Santo Niño
 • Sinippil
 • Sisim Abajo
 • Sisim Alto
 • Tunggui
 • Ugad
 • Moldero

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa