UK (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

UK thường là viết tắt của United Kingdom (nghĩa là Vương quốc Liên hiệp), một quốc gia ở miền Tây Bắc châu Âu hiện nay.

UK cũng có thể được dùng để chỉ những cựu quốc gia trước đó trong lịch sử của UK, đó là United Kingdom of Great Britain (Vương quốc Anh) và United Kingdom of Great Britain and Ireland (Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland) (1707–1801 và 1801–1927).

Thuật ngữ UK cũng có thể chỉ một trong những đối tượng sau:

ChungSửa đổi

Giáo dụcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi