USS Indiana

trang định hướng Wikimedia

Bốn tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS Indiana nhằm tôn vinh tiểu bang Indiana: