USS Saratoga

trang định hướng Wikimedia

USS Saratoga có thể là:

Hư cấu: