Giờ UTC+0:30 được dùng trong gia đình hoàng gia Anh, và được biết như là Giờ Sandringham. Giờ này không còn dùng từ năm 1936.

UTC+00:30
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
08:58, 14 tháng 4 năm 2021 UTC+00:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Nó cũng được dùng tại Thụy Sĩ (Giờ Bernese) cho đến khi sử dụng Giờ Trung Âu năm 1894.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi