Giờ UTC+4:30 được dùng tại Afghanistan và là giờ mùa hè tại Iran.

UTC+04:30
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
10:53, 14 tháng 4 năm 2021 UTC+04:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi