Mở trình đơn chính

Giờ UTC+4:30 được dùng tại Afghanistan và là giờ mùa hè tại Iran.

UTC+04:30
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
13:10, 11 tháng 12 năm 2019 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi