Giờ UTC+4:30 được dùng tại Afghanistan.

UTC+04:30
UTC offset
UTCUTC±00:00
06:11, 1 Tháng 3 năm 2023 UTC+04:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi