Giờ UTC+4:30 được dùng tại Afghanistan và là giờ mùa hè tại Iran.

UTC+04:30
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
12:54, 10 tháng 9 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi