Giờ UTC+08:00 là múi giờ cách Giờ trung bình Greenwich 8 giờ.

UTC+08:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
10:23, 26 tháng 9 năm 2023 UTC+08:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Giờ UTC+08:00 là ứng viên khả dĩ cho Giờ chung ASEAN.

Các giờ Sửa đổi

Quốc gia/Vùng Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi