Giờ UTC+08:00 là múi giờ cách Giờ trung bình Greenwich 8 giờ.

UTC+08:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
11:25, 16 tháng 7 năm 2024 UTC+08:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Giờ UTC+08:00 là ứng viên khả dĩ cho Giờ chung ASEAN.

Các giờ

sửa

Quốc gia/Vùng

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa