UTC+08:00

múi giờ

Giờ UTC+08:00 là múi giờ cách Giờ trung bình Greenwich 8 giờ.

UTC+08:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC+08:00
13:19, 14 tháng 8 năm 2022 UTC+08:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Giờ UTC+08:00 là ứng viên khả dĩ cho Giờ chung ASEAN.

Các giờSửa đổi

Quốc gia/VùngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi