Giờ UTC+9:30 là một múi giờ dùng cho các nơi sau đây:

UTC+09:30
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
07:04, 8 Tháng 1 năm 2023 UTC+09:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi