Giờ UTC+10:30múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+10:30
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
17:30, 15 tháng 4 năm 2021 UTC+10:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi