UTC+11:00

(đổi hướng từ UTC+11)

Giờ UTC+11múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+11:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
08:18, 3 tháng 11 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

  • Úc(Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày Đông Úc - Australian Eastern Daylight Time)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi