UTC+11:00

(đổi hướng từ UTC+11)

Giờ UTC+11múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+11:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
22:21, 9 tháng 9 năm 2021 UTC+11:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

  • Úc(Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày Đông Úc - Australian Eastern Daylight Time)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi