UTC+11:00

(Đổi hướng từ UTC+11)

Giờ UTC+11múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+11:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
14:25, 16 tháng 7 năm 2024 UTC+11:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày

sửa

Có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày

sửa
  • Úc(Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày Đông Úc - Australian Eastern Daylight Time)

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa