Giờ UTC+11múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+11:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
19:25, 4 tháng 5 năm 2024 UTC+11:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày sửa

Có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày sửa

  • Úc(Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày Đông Úc - Australian Eastern Daylight Time)

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa