UTC+12:00

(Đổi hướng từ UTC+12)

Giờ UTC+12 là một múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+12:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
12:43, 28 tháng 3 năm 2023 UTC+12:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi