Mở trình đơn chính

Giờ UTC+12 là một múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+12:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
16:55, 23 tháng 8 năm 2019 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi