UTC+12:00

(đổi hướng từ UTC+12)

Giờ UTC+12 là một múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+12:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
02:07, 3 tháng 11 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi