UTC+12:00

(đổi hướng từ UTC+12)

Giờ UTC+12 là một múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+12:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
03:26, 9 tháng 6 năm 2021 UTC+12:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi