Giờ UTC+12 là một múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+12:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
12:38, 1 tháng 3 năm 2024 UTC+12:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa