Giờ UTC+12 là một múi giờ cho các nơi sau đây:

UTC+12:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
04:05, 6 tháng 8 năm 2022 UTC+12:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi