UTC+04:30

(đổi hướng từ UTC+4:30)

Giờ UTC+4:30 được dùng tại Afghanistan và là giờ mùa hè tại Iran.

UTC+04:30
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
01:43, 28 tháng 6 năm 2022 UTC+04:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi