UTC+04:30

(Đổi hướng từ UTC+4:30)

Giờ UTC+4:30 được dùng tại Afghanistan.

UTC+04:30
UTC offset
UTCUTC±00:00
17:15, 8 tháng 4 năm 2024 UTC+04:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa