Mở trình đơn chính

Giờ UTC+8 là múi giờ cách Giờ trung bình Greenwich 8 giờ.

UTC+08:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC+08:00 ~ 120 độ kinh Đông - cả năm
- UTC +
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Những khu vực có màu sẫm hơn sử dụng quy ước giờ mùa hè. Màu gốc thể hiện giờ chuẩn.
Trung tâm120 độ kinh Đông
Phía Tây (hàng hải)112.5 độ kinh Đông
Phía Đông (hàng hải)127.5 độ kinh Đông
Nhóm giờ ban ngày (DTG)H

Giờ UTC+8 là ứng viên khả dĩ cho Giờ chung ASEAN.

Mục lục

Các giờSửa đổi

Quốc gia/VùngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi