UTC+08:00

múi giờ
(Đổi hướng từ UTC+8)

Giờ UTC+08:00 là múi giờ cách Giờ trung bình Greenwich 8 giờ.

UTC+08:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
19:08, 2 tháng 2 năm 2024 UTC+08:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Giờ UTC+08:00 là ứng viên khả dĩ cho Giờ chung ASEAN.

Các giờ sửa

Quốc gia/Vùng sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa