UTC+09:30

(Đổi hướng từ UTC+9:30)

Giờ UTC+9:30 là một múi giờ dùng cho các nơi sau đây:

UTC+09:30
UTC offset
UTCUTC±00:00
14:03, 17 tháng 11 năm 2023 UTC+09:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Xem thêm sửa