Mở trình đơn chính
UTC-03:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
10:08, 10 tháng 12 năm 2019 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các khu vực dùng giờ UTC−3Sửa đổi

Có một múi giờ và không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Có một múi giờ và có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Các quốc gia có nhiều múi giờSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi