UTC-03:00 là một múi giờ được sử dụng nhiều ở phía tây Nam Mỹ và được Brazil sử dụng là giờ chính thức.

UTC-03:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
03:20, 11 tháng 6 năm 2024 UTC−03:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các khu vực dùng múi giờ UTC−3

sửa

Có một múi giờ và không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày

sửa

Có một múi giờ và có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày

sửa

Các quốc gia có nhiều múi giờ

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa