UTC−7 là giờ được sử dụng trong:

UTC-07:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
10:51, 11 tháng 11 năm 2023 UTC−07:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 11/11/2023 10:51:45

Tham khảo sửa