UTC−7 là giờ được sử dụng trong:

UTC-07:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
20:58, 31 tháng 5 năm 2024 UTC−07:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 31/05/2024 20:58:56

Tham khảo

sửa