Giờ UTC−10 được dùng tại:

UTC-10:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
03:06, 1 tháng 2 năm 2024 UTC−10:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 1/02/2024 03:06:18

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa