UTC-10:00

(Đổi hướng từ UTC−10:00)

Giờ UTC−10 được dùng tại:

UTC-10:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
15:56, 27 tháng 3 năm 2023 UTC−10:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 27/03/2023 15:56:40

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi