UTC−7 là giờ được sử dụng trong:

UTC-07:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
13:55, 17 tháng 6 năm 2022 UTC−07:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 17/06/2022 13:55:14

Tham khảoSửa đổi