UTC-10:00

(đổi hướng từ UTC-10)

Giờ UTC−10 được dùng tại:

UTC-10:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
00:03, 22 tháng 11 năm 2021 UTC−10:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 22/11/2021 00:03:34

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi