UTC-10:00

(đổi hướng từ UTC-10)

Giờ UTC−10 được dùng tại:

UTC-10:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
17:50, 10 tháng 9 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 10/09/2020 07:50:50

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi