Giờ UTC−10 được dùng tại:

UTC-10:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
13:25, 27 tháng 6 năm 2022 UTC−10:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 27/06/2022 13:25:40

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi