Giờ UTC−10 được dùng tại:

UTC-10:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
10:21, 13 tháng 1 năm 2021 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 13/01/2021 00:21:08

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi