Giờ UTC−10 được dùng tại:

UTC-10:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
18:46, 23 Tháng 1 năm 2023 UTC−10:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 23/01/2023 18:46:06

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi