Giờ UTC−10 được dùng tại:

UTC-10:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
09:47, 13 tháng 4 năm 2021 UTC−10:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 13/04/2021 09:47:19

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi