Giờ UTC−10 được dùng tại:

UTC-10:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
21:16, 29 tháng 7 năm 2021 UTC−10:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 29/07/2021 21:16:04

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi