UTC-11:00 là nhận dạng cho độ lệch -11:00 từ UTC. Đây là múi giờ có người ở mới nhất, có nghĩa là đây là múi giờ có người ở cuối cùng đón năm mới vì múi giờ mới nhất trên thế giới (UTC−12:00) hoàn toàn không có người ở.

UTC-11:00
Timezones2008 UTC-11 gray.png
UTC offset
UTCUTC-11:00
00:42, 17 tháng 6 năm 2022 UTC−11:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Giờ chuẩn (cả năm)Sửa đổi

Châu Đại DươngSửa đổi

Trước đâySửa đổi

  •   Kiribati
  •   New Zealand
    • Tokelau - đã nâng 24 giờ sang phần Đông Bán cầu của đường đổi ngày quốc tế bằng cách bỏ qua ngày 30 tháng 12 năm 2011.
  •   Samoa - đã nâng 24 giờ sang phần Đông Bán cầu của đường đổi ngày quốc tế bằng cách bỏ qua ngày 30 tháng 12 năm 2011.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Midway Atoll: Midway Islands”.