UTC-11:00 là nhận dạng cho độ lệch -11:00 từ UTC. Đây là múi giờ có người ở mới nhất, có nghĩa là đây là múi giờ có người ở cuối cùng đón năm mới vì múi giờ mới nhất trên thế giới (UTC−12:00) hoàn toàn không có người ở.

UTC-11:00
UTC offset
UTCUTC-11:00
04:14, 24 tháng 5 năm 2024 UTC−11:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Giờ chuẩn (cả năm) sửa

Châu Đại Dương sửa

Trước đây sửa

  •   Kiribati
  •   New Zealand
    • Tokelau - đã nâng 24 giờ sang phần Đông Bán cầu của đường đổi ngày quốc tế bằng cách bỏ qua ngày 30 tháng 12 năm 2011.
  •   Samoa - đã nâng 24 giờ sang phần Đông Bán cầu của đường đổi ngày quốc tế bằng cách bỏ qua ngày 30 tháng 12 năm 2011.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Midway Atoll: Midway Islands”.