UTC-03:00

(Đổi hướng từ UTC-3)
UTC-03:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
01:48, 26 tháng 9 năm 2023 UTC−03:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các khu vực dùng giờ UTC−3 Sửa đổi

Có một múi giờ và không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày Sửa đổi

Có một múi giờ và có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày Sửa đổi

Các quốc gia có nhiều múi giờ Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi