UTC-03:00

(Đổi hướng từ UTC-3)
UTC-03:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
01:42, 24 tháng 3 năm 2023 UTC−03:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các khu vực dùng giờ UTC−3Sửa đổi

Có một múi giờ và không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Có một múi giờ và có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Các quốc gia có nhiều múi giờSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi