UTC-07:00

(đổi hướng từ UTC-7)

UTC−7 là giờ được sử dụng trong:

UTC-07:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
09:04, 13 tháng 4 năm 2021 UTC−07:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 13/04/2021 09:04:25

Tham khảoSửa đổi