UTC-07:00

(Đổi hướng từ UTC-7)

UTC−7 là giờ được sử dụng trong:

UTC-07:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
09:51, 31 Tháng 1 năm 2023 UTC−07:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 31/01/2023 09:51:00

Tham khảoSửa đổi