UTC-07:00

(đổi hướng từ UTC-7)

UTC−7 là giờ được sử dụng trong:

UTC-07:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
00:29, 21 tháng 1 năm 2022 UTC−07:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 21/01/2022 00:29:09

Tham khảoSửa đổi