UTC-07:00

(Đổi hướng từ UTC-7)

UTC−7 là giờ được sử dụng trong:

UTC-07:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
04:48, 18 tháng 5 năm 2024 UTC−07:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 18/05/2024 04:48:50

Tham khảo sửa