UTC-07:00

(đổi hướng từ UTC-7)

UTC−7 là giờ được sử dụng trong:

UTC-07:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
00:11, 21 tháng 1 năm 2021 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 20/01/2021 17:11:04

Tham khảoSửa đổi