UTC-08:00

(Đổi hướng từ UTC-8)

UTC−8 là một dải gồm các khu vực thời gian cách Giờ phối hợp quốc tế 8 tiếng đồng hồ. Giờ UTC-8 được tính bằng giờ phối hợp quốc tế trừ 8 giờ đồng hồ.

Múi giờ

sửa

Tham khảo

sửa