Uthumphon Mahaphon Phinit (tiếng Thái: อุทุมพรมหาพรพินิต, ?-1796), tên là Dok Duea (ดอกเดื่อ), là vị vua của triều Ban Phlu Luang tại vương quốc Ayutthaya. Ông chỉ tại vị trong 2 tháng năm 1758. Ông là em trai của nhị vương Thammathibet và vua Ekkathat. Sử nhà Nguyễn gọi là Chiêu Đốc (昭督).

Uthumphon
อุทุมพร
Vua Xiêm
Vua Ayutthaya
Tại vị1758
Tiền nhiệmBorommakot
Kế nhiệmEkkathat
Nhị vương Ayutthaya
Tại vị1757-1758
Tiền nhiệmThammathibet
Kế nhiệmInthraphithak (của vương quốc Thonburi)
Thông tin chung
Sinhkhông rõ
Mất1796
Mandalay, vương quốc Konbaung
Hoàng tộcTriều Ban Phlu Luang
Thân phụBorommakot
Thân mẫuCông chúa Phiphitmontri

Tham khảo

sửa