Văn Lương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Văn Lương)

Văn Lương có thể chỉ:

Địa danhSửa đổi

Tên ngườiSửa đổi

  • Lê Văn Lương (1912-1995), chính trị gia Việt Nam.
  • Nguyễn Văn Lương (1928-2008), chính trị gia Việt Nam.
  • Nhạc sĩ Văn Lương (sinh 1931), một nhạc sĩ người Việt Nam, được biết đến nhiều qua nhạc phẩm "Tía em, má em" (1953).