Văn hóa Lam Hồng là những giá trị vật chất và tinh thần được con người xứ Nghệ sáng tạo nên trong quá trình lịch sử hơn 2000 năm [cần dẫn nguồn]. Văn hóa Lam Hồng gắn với hồn thiêng Núi Hồng Lĩnh và dòng sông Lam và con người xứ Nghệ hai miền nam (Hà Tĩnh) bắc (Nghệ An)[cần dẫn nguồn].

+ Nguồn gốc hình thành và phát triển văn hóa Lam Hồng: Theo quan điểm của các nhà sử học, khảo cổ học, nhà văn hóa, nhà Nghệ học…[cần dẫn nguồn]

+ Gia phong xứ Nghệ: thuộc về ăn hóa ứng xử của gia đình với xã hội và trong gia đình[cần dẫn nguồn].

+ Văn chương xứ Nghệ: Nhất là văn phái Hồng Sơn mà 3 tác phẩm tiêu biểu là: Truyện Kiều, Hoa tiên, Mai đình mộng ký[cần dẫn nguồn].

+ Dân ca xứ Nghệ và các bài hát về xứ Nghệ: Ca trù Cổ Đạm, điệu hò ví dặm, …v.v[cần dẫn nguồn]

+ Các truyện dân gian: truyện cười, truyện trạng, truyền thuyết, cổ tích,…như: truyện Chàng Ngốc, truyện Ông Bờ Ao (còn gọi là ông Tả Ao), truyện Cố Bợ[cần dẫn nguồn]

+ Nghệ thuật: như các thông tin về đình Trung Cần, đình Hoành Sơn, đình Hội Thống và các kiến trúc nghệ thuật tôn giáo khác, Các biểu tượng mỹ thuật[cần dẫn nguồn]

+ Ẩm thực xứ Nghệ: Những món ăn đã trở thành nét văn hóa, thành đạo như Trà đạo chẳng hạn[cần dẫn nguồn]

+ Các phong tục tập quán tốt đẹp: truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống khoa bảng...[cần dẫn nguồn]

+ Văn hóa ứng xử với xã hội:

+ Ngôn ngữ xứ Nghệ: Những từ, ngữ đã trở thành nghệ thuật sử dụng ngôn từ[cần dẫn nguồn]

+ Di tích, danh thắng, lễ hội và các hình thức văn hóa dân gian:

- Tín ngưỡng, tôn giáo, trang phục thì cũng giống các vùng miền khác.