Văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian (foklore, lore trong tiếng Anh) là truyền thống của một nền văn hóa, cận-văn hóa hoặc nhóm. Nó bao gồm lịch sử truyền miệng, như huyền thoại, tục ngữ, thành ngữ, truyện kể, truyện cổ tích, truyện cười; các truyền thống kiến trúc hay các đồ chơi dân gian, thủ công; các phong tục, tập quán, các truyền thống lâu đời; các tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật truyền thống.

Thảm bay được nói đến trong nhiều câu chuyện cổ.

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

  • Mayor, Adrienne (2000). “Bibliography of Classical Folklore Scholarship: Myths, Legends, and Popular Beliefs of Ancient Greece and Rome”. Folklore 111 (1): 123–8. doi:10.1080/001558700360924. 
  • Coffin, Tristram P.; Cohen, Hennig, (editors), Folklore in America; tales, songs, superstitions, proverbs, riddles, games, folk drama and folk festivals, Garden City, New York: Doubleday, 1966. Selections from the Journal of American folklore.

Liên kết ngoàiSửa đổi