Văn hóa gia đình,[1] hay còn gọi là truyền thống gia đình, hay trong nhiều trường hợp còn được gọi nôm na là nếp nhà hoặc gia phong, được định nghĩa là tổng hợp các thái độ, quan niệm, lý tưởngmôi trường xã hội mà một cá nhân thừa hưởng, kế tục từ cha mẹ và ông bà tổ tiên.

Sự vận hành văn hóa gia đình sửa

Tác giả Halbwachs viết trong cuốn sách của mình như sau: "Trong ngôi làng Meare mang tính tập thể chỉ mở cửa cho các thành viên trong làng. Tuy nhiên những kỷ niệm này, giống như trong truyền thống tôn giáo của gia đình cổ xưa, lại không chỉ bao gồm một loạt các hình ảnh của cá nhân trong quá khứ. Đó đồng thời là những hình mẫu, những tấm gương và những yếu tố răn dạy con người. Chúng thể hiện những thái độ chung của tập thể; chúng không tái dựng lại lịch sử nhưng lại định hình bản sắc, đặc tính và các khuyết điểm của mình".[2]

Thành ngữ liên quan sửa

Trên phương tiện truyền thông đại chúng sửa

Phim truyền hình sửa

Văn hóa gia đình là chủ đề chính của một số bộ phim truyền hình nổi tiếng trong thập niên 2000, có thể kể đến như:

Phim điện ảnh sửa

  • Phù Thủy (2015) -   Hoa Kỳ - phim lấy bối cảnh một gia đình Công giáo ở phương Tây

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ GS.TS. Lê Hồng Lý (ngày 27 tháng 8 năm 2018). “Văn hóa gia đình - một giá trị cốt lõi của văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Trang thông tin điện tử - Hội đồng lý luận TW. Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2020.
  2. ^ http://www.losingtom.org/memory/culturalMemory.html

Đọc thêm sửa

Liên kết ngoài sửa