Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao

Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao thuộc Quốc vụ viện là một cơ quan hành chính thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chịu trách nhiệm thúc đẩy hợp tác và phối hợp mối quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa giữa Trung Quốc đại lụcĐặc khu hành chính của Trung Quốc ở Hồng KôngMa Cao.

Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao thuộc Quốc vụ viện
Giản thể国务院港澳事务办公室
Phồn thể國務院港澳事務辦公室
Văn phòng Tiểu tổ điều phối công tác Hồng Kông và Ma Cao Trung ương
Giản thể中央港澳工作协调小组办公室
Phồn thể中央港澳工作協調小組辦公室
Thường được viết tắt là
Giản thể港澳办
Phồn thể港澳辦
Nghĩa đenVăn phòng Hồng Kông và Ma Cao

Quản lý sửa

Cơ quan này được thành lập năm 1978 và do Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao đứng đầu. Có các Phó Chủ nhiệm hỗ trợ Chủ nhiệm điều hành văn phòng.

Cơ quan này chịu trách nhiệm trước Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng như Tiểu tổ điều phối công tác Hồng Kông và Ma Cao Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Danh sách Chủ nhiệm sửa

 1. Liệu Thừa Chí (1978–1983)
 2. Cơ Bằng Phi (1983–1990)
 3. Lỗ Bình (1990–1997)
 4. Liệu Huy (1997–2010)
 5. Vương Quang Á (2010–2017)
 6. Trương Hiểu Minh (2017–nay)

Cơ cấu sửa

 • Vụ Thư ký và Hành chính
 • Vụ Tổng hợp
 • Vụ Chính sách và nghiên cứu
 • Vụ Liên lạc
 • Vụ Giao lưu
 • Vụ Pháp luật
 • Đảng ủy cơ quan (Vụ Nhân sự)

Từ tháng 6 năm 2017, việc kiểm tra kỷ luật trong văn phòng do Phan Thịnh Châu xử lý.[1][2]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa