Mở trình đơn chính
Phân cấp hành chính
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Cấp tỉnh
Tỉnh
Khu tự trị
Trực hạt thị
Đặc khu hành chính
Cấp địa khu
Thành phố phó tỉnh
Địa cấp thị
Châu tự trị
Minh
Cấp huyện
phó địa cấp thị
Huyện
Huyện tự trị
Thị xã (huyện cấp thị)
Khu (đô thị)
Kỳ
Kỳ tự trị
Cấp hương
Hương
Hương dân tộc
Trấn
Nhai biện, nhai đạo
Tô mộc
Tô mộc dân tộc
Khu công sở

Đặc khu hành chính hay Khu hành chính đặc biệt (tiếng Trung: 特別行政區/特别行政区, bính âm: tèbié xíngzhengqū, phiên âm Hán-Việt: đặc biệt hành chính khu; tiếng Anh viết tắt SAR) là các đơn vị hành chính có quyền tự trị cao theo thể chế Một quốc gia hai chế độ, chịu sự quản lý trực tiếp của Chính quyền Nhân dân Trung ương như nêu trong Điều 12 của Bộ luật cơ bản của cả hai đặc khu hành chính.

Đặc khu hành chính ngang cấp với tỉnh, khu tự trị hay thành phố trực thuộc trung ương, nhưng khác với các địa phương đó, nơi luật cơ bản căn cứ vào Điều 30 của Hiến pháp 1982, các đặc khu hành chính áp dụng các căn cứ trong Điều 31. Hai đặc khu hành chính được thành lập lần lượt vào các năm 1997 và 1999 khi chủ quyền của hai lãnh thổ này được Anh quốcBồ Đào Nha lần lượt trao trả cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Cả hai đặc khu hành chính đều do Chính quyền Nhân dân Trung ương trực tiếp quản lý. Khác với các đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị), các đặc khu hành chính được bảo lưu quyền tự trị cao hơn với các quy định riêng về courts of last resort, hệ thống pháp luật, Hộ chiếu, đơn vị tiền tệ, chính sách hải quan, chính sách nhập cư, chính sách dẫn độ,... ngoại trừ các quy định về ngoại giaoquốc phòng. Khi tham gia vào các tổ chức quốc tế hay các sự kiện thể thao, các đặc khu hành chính là các thành viên độc lập đối với Trung Quốc.

Cả hai đặc khu hành chính đều nhỏ và không sử dụng hệ thống phân cấp hành chính của Trung Quốc. Hong Kong được chia thành 18 quận, mỗi quận có một Hội đồng quận. Ma Cao do diện tích nhỏ hơn nhiều nên được điều hành duy nhất bởi Chính quyền đặc khu mà không chia ra các cấp hành chính sau khi các đô thị kiểu Bồ Đào Nha bị bãi bỏ.

Khu kỳ Tiếng Việt Chữ Hán Hán Việt Pinyin Jyutping Tên Quốc tế
Hồng Kông 香港 Hương Cảng Xiānggǎng Hoeng1gong2 Hong Kong
Ma Cao 澳門 (Phồn thể)

澳门 (Giản Thể)

Áo Môn Àomén Ou3mun2 Macau

Tham khảoSửa đổi