Vĩnh Lợi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Vĩnh Lợi có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây: