Vũ Việt HùngKiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.[1] Ông cũng là Vụ trưởng đầu tiên của vụ này.

Vũ Việt Hùng
Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Nhiệm kỳ10 tháng 9 năm 2013 – nay
&0000000000000006.0000006 năm, &0000000000000170.000000170 ngày
Tiền nhiệmchức vụ thành lập
Kế nhiệmđương nhiệm
Phó Vụ trưởng
  • Nguyễn Nho Chất
  • Khương Thị Minh Hằng
Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Nhiệm kỳ – 10 tháng 9 năm 2013
Thông tin chung
Danh hiệuKiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Nghề nghiệpkiểm sát viên

Tiểu sửSửa đổi

Ngày 10 tháng 9 năm 2013, Vụ Thi đua – Khen thưởng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam được thành lập theo quyết định số 292 QĐ-VKSTC-V9 và Vũ Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng theo Quyết định số 70 QĐ-VKSTC-V9.[2][3] Lúc này, Vũ Việt Hùng là Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.[3]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Lãnh đạo Vụ 16”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 
  2. ^ Trường Thanh. “Lễ công bố thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. 2013-09-10. Truy cập ngày 7 tháng 5 năm 2019. 
  3. ^ a ă Nguồn: tapchikiemsat.org.vn. “Lễ công bố Quyết định thành lập Vụ Thi đua – Khen thưởng và Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Vụ.”. VKS Bắc Ninh. 2013-09-10. Truy cập ngày 7 tháng 5 năm 2019.