Vương Giản Cơ (chữ Hán: 王简姬, ? - ?), hay Thuận hoàng hậu (顺皇后) là nguyên phối thê tử của Tấn Giản Văn Đế Tư Mã Dục, vua thứ 12 của nhà Tấn trong lịch sử Trung Quốc.

Thuận Hoàng hậu
顺皇后
Tấn Giản Văn Đế Nguyên phối
Thông tin chung
Sinh?
Thái Nguyên
Mất?
Kiến Khang
Phối ngẫuTấn Giản Văn Đế
Hậu duệ
Tên tự
Vương Giản Cơ
(王简姬)
Thụy hiệu
Thuận hoàng hậu
(顺皇后)
Thân phụVương Hà

Tuy là nguyên phối nhưng bà chưa từng làm Hoàng hậu khi còn sống. Bà bị phế và qua đời khi Tư Mã Dục còn ở tước Cối Kê vương. Thụy hiệu Hoàng hậu của bà được truy phong bởi con riêng của phu quân bà là Tư Mã Hiệu kế ngôi, tức Tấn Hiếu Vũ đế.

Tiểu sử sửa

Vương Giản Cơ nguyên quán ở huyện Tấn Dương, quận Thái Nguyên. Bà là con gái của đại thần Vương Hà trong triều đình Đông Tấn. Thời trẻ, bà thành hôn với Thừa tướng nhà Tấn là Cối Kê vương Tư Mã Dục, sinh ra một người con trai là Tư Mã Đạo Sinh. Năm 348, mẹ con Vương Giản Cơ mắc tội nên bị phế truất, Tư Mã Đạo Sinh sau đó chết trong ngục. Không bao lâu sau, Vương Giản Cơ vì quá đau buồn nên cũng lâm bệnh mà mất.

Năm 371, Tư Mã Dục được lập làm hoàng đế, tức Tấn Giản Văn Đế. Tám tháng sau, Giản Văn đế mất, con trai của ông với người thiếp Lý Lăng Dung là Tư Mã Hiệu kế ngôi, tức Tấn Hiếu Vũ đế. Hiếu Vũ Đế truy tôn Vương Giản Cơ làm [Thuận hoàng hậu; 顺皇后], hợp táng cùng Giản Văn Đế ở Cao Bình lăng[1][2]. Cha bà là Vương Hà được ban tặng chức Quang Lộc đại phu, Tán kị thường thị[3].

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ 《晋书·卷九·帝纪第九》:九月甲寅,追尊皇妣会稽王妃曰顺皇后。
  2. ^ 《资治通鉴·卷一百三·晋纪二十五》:九月,甲寅,追尊故会稽王妃王氏曰顺皇后,尊帝母李氏为淑妃。
  3. ^ 《晋书·卷三十二列传·第二后妃下》:简文顺王皇后讳简姬,太原晋阳人也。父遐,见外戚传。后以冠族,初为会稽王妃,生子道生,为世子。永和四年,母子并失帝意,俱被幽废,后遂以忧薨。咸安二年,孝武帝即位,追尊曰顺皇后,合葬高平陵,追赠后父遐特进、光禄大夫,加散骑常侍。

Chú thích sửa