Vương thất Thụy Điển

Từ năm 1818, Vương thất Thụy Điển (tiếng Thụy Điển: Kungafamiljen) bao gồm các thành viên của Vương tộc Bernadotte, có quan hệ mật thiết với vị Quốc vương đương nhiệm của Thụy Điển. Ngày nay, thành viên Vương thất Thụy Điển là những cá nhân được phong tước hiệu trong Vương thất và những người kết hôn với thành viên của Vương tộc Thụy Điển. Gia đình mở rộng (tiếng Thụy Điển: Kungliga familjen) bao gồm họ hàng, bà con quyến thuộc của Quốc vương, những người là và không là thành viên của Vương thất Thụy Điển.

Các thành viên của Vương thất Thụy Điển năm 1905

Lịch sử

sửa

Vương tộc Thụy Điển được biết là đã tồn tại từ thế kỷ thứ 10 công nguyên.

Các con của Quốc vương Thụy Điển hiện tại thường mang tước vị đi kèm với tên của lãnh địa cai trị (như Thái nữ Victoria, Nữ công tước xứ Västergötland). Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp tước vị quý tộc đặc biệt (như Fürst - Vương tử Frederick William xứ Hessenstein) hay tước vị ưu đãi cho những người từng mang tước vị Vương thất nhưng đã bị phế truất (như Vương tử Oscar Bernadotte).

 
Các thành viên của Vương thất Thụy Điển năm 2012

Thành viên

sửa

Dưới đây là danh sách các thành viên chính thức của Hoàng gia Thụy Điển (Kungafamiljen) tính tới thời điểm hiện tại:

Triều đình Vương thất Thụy Điển

sửa

Thành viên của Triều đình Vương thất Thụy Điển (Kungl. Huset) bao gồm những thành viên của Vương thất Thụy Điển (xem ở trên) và có thêm:

Huy hiệu

sửa
Huy hiệu của Quốc vương và Vương hậu Thụy Điển
Huy hiệu của Vương tử và Công chúa

Gia đình mở rộng của Đức vua

sửa
 
Công chúa Christina, Bà Magnuson (cùng chồng) là thành viên không chính thức của Vương tộc Thụy Điển

Triều đình Vương thất đã liệt kê những thành viên thuộc gia đình mở rộng (Kungl. Familjen) của Đức vua, bao gồm:[1]

Không là thành viên

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa