Thiên đường của Jan Bruegel

Trong tôn giáo, thiên đường hay thiên đàng là một nơi hạnh phúc và vui thích đặc biệt.[1] Các hình ảnh về thiên đường thường chứa đầy hình ảnh mục vụ, và có thể mang tính vũ trụ hoặc tận thế hoặc cả hai, thường được so sánh với những sự khổ cực của nền văn minh nhân loại: trên thiên đường chỉ có hòa bình, thịnh vượnghạnh phúc. Thiên đường là vùng đất của sự hạnh phúc, một nơi xa hoa và thỏa mãn. Thiên đường thường được mô tả là "nơi cao hơn", nơi linh thiêng nhất, trái ngược với thế giới này hoặc thế giới ngầm như Địa ngục.

Trong bối cảnh tận thế, thiên đường được tưởng tượng là nơi ở của những người chết có đạo đức. Theo cách hiểu của Kitô giáo và Hồi giáo, Thiên đàng là một sự giải thoát nghịch lý. Trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại, thế giới khác là Aaru, cánh đồng lau sậy của nơi săn bắn và câu cá lý tưởng nơi người chết sống sau khi phán xét. Đối với người Celts, đó là hòn đảo may mắn của Mag Mell. Đối với người Hy Lạp cổ điển, các cánh đồng Elysian là một vùng đất đầy thiên đường, nơi người chết anh hùng và chính nghĩa hy vọng sẽ được sống vĩnh hằng. Người da đỏ Vệ Đà cho rằng cơ thể vật chất đã bị lửa hủy diệt nhưng được tái tạo và tái hợp ở Thiên đường thứ ba trong trạng thái hạnh phúc. Trong Zoroastrian Avesta, "Sự tồn tại tốt nhất" và "Ngôi nhà của bài hát" là nơi của những người chết chính nghĩa. Mặt khác, trong bối cảnh vũ trụ, 'thiên đường' mô tả thế giới trước khi nó bị tàn phá bởi [[Ác|cái ác]].

Khái niệm này là một chủ đề trong nghệ thuật và văn học, đặc biệt là thời kỳ tiền khai sáng, một đại diện nổi tiếng trong đó là tác phẩm Thiên đường đã mất của John Milton.

Tham khảoSửa đổi