Mở trình đơn chính

Vệ trong tiếng Việt có thể là: