Vệ (chữ Hán: 衞, Bính âm: Wei) là một họ của người Trung Quốc. Họ này đứng thứ 12 trong danh sách Bách gia tính.

Người Trung Quốc họ Vệ nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi