Vốn gen (tiếng Anh: gene pool) là tổng hợp tất cả các gen, hay còn gọi là thông tin di truyền, trong bất cứ quần thể nào, thường là của một loài cụ thể.

Mô tảSửa đổi

Một vốn gen lớn cho thấy sự đa dạng di truyền rộng rãi, thứ có liên hệ với các quần thể khỏe mạnh có thể tồn tại trong các cuộc chiến đấu chọn lọc dữ dội. Trong khi đó, đa dạng di truyền thấp (xem giao phối cận huyết và cổ chai di truyền) có thể gây ra hiện tượng giảm thích nghi sinh học và tăng cơ hội tuyệt chủng, mặc dù như đã được giải thích bởi các biển thể gen mới biến đổi di truyền, thứ có thể gây ra một sự tăng khả năng thích nghi của sinh vật, có khả năng sửa chữa quần thế cao hơn nếu nó khá nhỏ.

Khi tất cả các cá thể trong quần thể đều giống nhau về một tính trạng kiểu hình cụ thể, quần thế đó được gọi là đơn hình. Khi các cá thể cho thấy những biến thể khác nhau của một tính trạng cụ thể thì chúng được coi là đa hình.

Lịch sửSửa đổi

Nhà di truyền học người Nga Aleksandr Sergeevich Serebrovskii lần đầu đề ra khái niệm này với những năm 1920s với cái tên genofond (genefund - quỹ gen), một từ được du nhập từ Hoa Kỳ vào Nga bởi Theodosius Dobzhansky, người đã dịch nó sang tiếng Anh thành “gene pool.”[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Graham, Loren (2013). Lonely Ideas: Can Russia Compete?. MIT Press. tr. 169. ISBN 978-0-262-01979-8.