Video CD

(Đổi hướng từ VCD)

VCD (viết tắt của thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh Video Compact Disc) là một kỹ thuật nén phim ảnh (hình ảnh và âm thanh) trên đĩa CD. VCD có thể được chơi trên các máy đọc VCD, máy tính cá nhân, và nhiều máy đọc DVD.

Video CD
 
Dạng Đĩa quang
Định dạng MPEG-1 video + audio
Dung lượng Dung lượng lên tới 800 MB
Đọc cơ học Laser bán dẫn bước sóng 780nm
Tiêu chuẩn Sách trắng
Phát triển bởi Sony & Philips
Công dụng Phát video và audio
Mở rộng tới SVCD

Tiêu chuẩn VCD được sáng chế bởi Sony, Philips, Matsushita, và JVC vào năm 1993 và là một tiêu chuẩn của Sách Trắng.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  Tư liệu liên quan tới Đĩa CD tại Wikimedia Commons