VHS

trang định hướng Wikimedia

VHS có thể đề cập đến:

  • VHS (công nghệ) chuẩn công nghệ băng từ Video cho đầu video VCR được hãng JVC giới thiệu vào tháng 9/1976
  • Hiện Nay ở Việt Nam đã ngưng phát hành băng VHS vào những năm đầu 2000, hầu như mọi người không còn sử dụng băng VHS, Vào những năm cuối thập niên 90 các dạng đĩa VCD, DVD lên ngôi, các dạng băng hình VHS không còn nữa,
  • Ở Việt Nam còn sử dụng chỉ ở trong các đài truyền hình phát băng từ liệu, người dân không còn sử dụng nữa, đây là loại video hình đã bị lãng quên ở Việt Nam