Vacaville, California

Vacaville, California là một thành phố thuộc quận Solano trong tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích [Chuyển đổi: Cần số lượng], trong đó diện tích đất là [Chuyển đổi: Cần số lượng]. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số người, là thành phố lớn thứ 70 bang California năm 2010.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi