Varanoidea là một siêu họ thằn lằn bao gồm các họ nổi tiếng như họ Kỳ đà (Varanidae). Siêu họ này cũng bao gồm các loài sống dưới nước đã tuyệt chủng hay các dạng bán thủy sinh như thương longDolichosaurus, quái vật GilaHeloderma horridum, Lanthanotidae (Lanthanotus borneensis) và họ Necrosauridae đã tuyệt chủng.[1][2]

Varanoidea
Goanna head2.jpg
Varanus varius
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Sauropsida
Bộ (ordo)Squamata
Liên họ (superfamilia)Varanoidea
Các họ

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Carroll, R. L. 1988. Vertebrate Paleontology and Evolution. W. H. Freeman and Co. NY. p. 232
  2. ^ Molnar, R. E. 2004. Dragons in the Dust: The Paleobiology of the Giant Monitor Lizard Megalania. Indiana University Press (Bloomington/Indianapolis)


Bản mẫu:Lizard-stub